POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Zmiany w Regulaminie Rejestru

Zmiany w Regulaminie Rejestru

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2015 r. Kapituła wprowadziła zmiany do Regulaminu Systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych, w ramach którego funkcjonuje Polski Rejestr CP i OP.

Wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zmiana terminu składania raportów w ramach DZE CP z 15 kwietnia na 30 kwietnia danego roku. Zmiana ta została zgłoszona przez przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie DZE CP, obecne na spotkaniu Pełnomocników ds. Czystszej Produkcji w Katowicach w dniu 6 maja 2014 r. Zmianie uległa wyłącznie data, pozostałe treści poszczególnych punktów pozostały bez zmian.
  Zmany te zostały wprowadzone w pkt 3.9 lit. a, pkt 3.10 lit. a, pkt. 4.5 lit. e oraz pkt Z2.8.
   
 2. Aktualizacja rysunku nr 4 (wzór certfikatu potwierdzającego przedłużenie wpisu do PRCPiOP) , w związku ze zmianą wzoru logo Ministerstwa Gospodarki. Zmiana ta została zgłoszona przez Ministerstwo Gospodarki.
   
 3. Zmiana zgłoszona przez Zespół Oceniający Polskiego Centrum Czystszej Produkcji, w związku
  z uruchomieniem generatora raportów on-line, z którego korzystają obecnie przedsiębiorstwa uczestniczące w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (w przyszłości generator ten obejmie wszystkich Uczestników DZE CP). Wprowadzono zmiany w poniższych punktach:
  • punkt 3.8d przyjął następującą treść: złożenie do Polskiego Centrum CP „Raportu Ekologicznego” (ogólne wymogi formalne dla raportów składanych w ramach DZE CP omówiono w załączniku 2),
  • punkt Z2.2 (w załączniku nr 2) przyjął następującą treść: Raport powinien zostać złożony poprzez generator raportów on-line systemu DZE CP, a w przypadku jednostek organizacyjnych nieobjętych jeszcze tym generatorem na aktualnie obowiązującym formularzu, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czystszaprodukcja.pl.
   
 4. Wprowadzono możliwość uzyskania duplikatów dyplomów otrzymywanych w ramach DZE CP, w języku angielskim. Dodane zostały następujące punkty:
  • 3.14a. Laureatowi Świadectwa CP może zostać wydany, na jego życzenie, duplikat tego dokumentu w języku angielskim.
  • 4.18a. Laureatowi PRCPiOP, mogą zostać wydane, na jego życzenie, duplikaty certyfikatów przedstawionych na rysunkach 3 i 4, wydane w języku angielskim.
   

Jednolity tekst zaktualizowanego regulaminu został już opublikowany na niniejszej stronie Polskiego Rejestru CP I OP.
 

 

« powrót do listy