POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie odbyło się w formule hybrydowej - część Osób uczestniczyła w nim w gmachu MKiŚ, a część zdalnie.

Istniejący już 21 lat Polski Rejestr CP i OP jest ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem firm oraz innych instytucji wyróżniających się w zakresie realizacji strategii Czystszej Produkcji (CP), zainicjowanej pod koniec 1989 roku przez Program ds. Ochrony Środowiska ONZ (UNEP). Warto dodać, że wkrótce po ogłoszeniu powstania światowego programu Czystszej Produkcji, powstał pierwszy program krajowy – w Polsce, który, dzięki staraniom zespołu zaangażowanych osób działających pod przewodnictwem prof. Zygfryda Nowaka, szybko rozwinął się, dając wzór dla podobnych programów w kolejnych krajach.

Czystsza Produkcja nadaje priorytet systematycznej realizacji działań zapobiegających zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł powstawania tych problemów. Wdrażające i promujące ją w naszym kraju Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji, które m.in. prowadzi ww. Rejestr, jesienią tego roku będzie obchodziło już 35-lecie swojej działalności. Sercem działań Stowarzyszenia jest Akademia Czystszej Produkcji, przygotowująca firmy oraz inne instytucje do uzyskania Świadectw Czystszej Produkcji, a następnie do uzyskania wpisu w Polskim Rejestrze CP i OP, dzięki wdrażaniu systemów zarządzania środowiskowego, a także znajdowaniu, opracowywaniu i wdrażaniu kolejnych działań proekologicznych, zgodnie z zasadą ciągłego doskonalenia.


Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ, który otworzył posiedzenie przemówieniem. Podkreślił on m.in. duże znaczenie działań Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji oraz prowadzonych przez nie Akademii CP. Zaznaczył, że CP wnosi istotny wkład do Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, realizacji Zielonego Ładu czy dekarbonizacji przemysłu. Przywołał też główne statystyki tych działań: jak dotąd Stowarzyszenie zrealizowało z sukcesami 63 edycje ww. Akademii, które ukończyło 1163 firmy, a w ramach których wykształcono 1709 Ekspertów Czystszej Produkcji oraz wdrożono 855 projektów zapobiegających zanieczyszczeniom i marnotrawstwom zasobów w szkolonych firmach. W całej historii Polskiego Ruchu CP, nadano 326 Świadectw Czystszej Produkcji, a wpis do Polskiego Rejestru CP i OP uzyskały 83 firmy/instytucje.

W obradach udział wzięli także: Minister Piotr Otawski – Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Pan Mateusz Wiśniewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Inspekcji Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, a także przedstawiciele: Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – czyli organizacji prowadzącej i administrującej prace związane z Rejestrem.

Na wstępie do posiedzenia głos zabrali także: Minister Piotr Otawski, przedstawiciele Patronów Rejestru: Dyrektor Mateusz Wiśniewski z GIOŚ oraz Michał Jan Cichy - Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch CP, a także Prezes FSNT-NOT: Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Gośćmi spotkania byli reprezentanci czterech firm kandydujących po raz pierwszy do Polskiego Rejestru CP i OP, którzy przedstawili Kapitule krótkie prezentacje obrazujące dokonania ekologiczne oraz społeczne swoich przedsiębiorstw. Były to firmy:
1. eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.
2. Fabryka Armatur „Swarzędz” sp. z o.o.
3. Nestor Springs Spółka z o.o. sp.k.
4. Wałbrzyskie Zakłady Koksownicze „Victoria” S.A.

Po dyskusji, Kapituła zatwierdziła w bieżącej edycji rejestrację 21 firm. Są to instytucje realizujące działania z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania, a także działania prospołeczne.

Lista zarejestrowanych firm jest dostępna na niniejszej stronie intenetowej.

Wszystkim firmom wpisanym do Rejestru składamy serdeczne gratulacje!
 

Stół prezydialny - posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP, MKiŚ, Warszawa, 3.04.2024 r.

« powrót do listy