POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
25 maja 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - po raz pierwszy w formule "on-line"
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 25 maja 2021 r.

AKTUALNOŚCI

2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line. Przeczytaj pełną notatkę z tego wydarzenia w dziale "Aktualności".
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej

O Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - wprowadzenie

Polski Rejestr Czystszej Produkcji powstał w roku 2002. Jest on ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji zapobiegawczej strategii ochrony środowiska - Czystszej Produkcji. Aby znaleźć się w tym rejestrze, należy wykazać nie tylko prowadzenie działalności proekologicznej i związanych z nią efektów oraz planów, ale też działalność i plany związane z wywieraniem pozytywnego, szeroko pojętego wpływu społecznego.

Rejestr posiada wysokiej rangi Kapitułę, której Przewodniczącą jest Wiceminister Klimatu i Środowiska - Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ.

Pierwszym Zastępcą Przewodniczącej Kapituły jest p. Sławomir Mazurek - poprzedni Przewodniczący Kapituły Rejestru, a obecnie Dyrektor Zarządzający Pionu Wsparcia i Ekologii w Banku Ochrony Środowiska.

Drugim Zastępcą Przewodniczącej jest Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - obecnie funkcję tę pełni p. Michał Jan Cichy.

Patronat nad Rejestrem sprawują Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

W obradach Kapituły uczestniczą reprezentanci ministerstw, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i samorządów. W ostatnich latach w obradach Kapituły uczestniczyli m.in. reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Liderów Czystszej Produkcji (nagroda nadawana przez Zarząd Stowarzyszenia Polski Ruch CP) oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Sekretariat Rejestru prowadzi ogólnopolskie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z siedzibą w Katowicach.

Certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru są wręczane na corocznych spotkaniach jego Laureatów, organizowanych m.in. w ministerstwach właściwych do spraw środowiska lub gospodarki.

Pierwsze uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania za wpis do Rejestru odbyło się 12 czerwca 2002 roku, podczas konferencji "Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość", zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, pod honorowym patronatem byłego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury - Pana Marka Pola, w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu, poza Wiceprezesem Rady Ministrów RP, udział wzięli m.in.: Zastępca Dyrektora Wykonawczego UNEP - Pani Jacqueline Aloisi de Larderel, przedstawiciele organizacji tworzących Kapitułę oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polski Ruch CP.

W całej dotychczasowej historii Rejestru wpisano 82 jednostek organizacyjnych. Wg stanu na 25 maja 2021 r., ważne wpisy posiada 16 jednostek organizacyjnych, w tym 14 przedsiębiorstw, 1 instytut i 1 gmina.