POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej

O Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - wprowadzenie

Polski Rejestr Czystszej Produkcji powstał w roku 2002. Jest on ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji zapobiegawczej strategii ochrony środowiska - Czystszej Produkcji. Aby znaleźć się w tym rejestrze, należy wykazać nie tylko prowadzenie działalności proekologicznej i związanych z nią efektów oraz planów, ale też działalność i plany związane z wywieraniem pozytywnego, szeroko pojętego wpływu społecznego.

Rejestr posiada wysokiej rangi Kapitułę, której Przewodniczącą jest Wiceminister Klimatu i Środowiska - Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ.

Pierwszym Zastępcą Przewodniczącej Kapituły jest p. Sławomir Mazurek - poprzedni Przewodniczący Kapituły Rejestru, a obecnie Wiceprezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej..

Drugim Zastępcą Przewodniczącej jest Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - obecnie funkcję tę pełni p. Michał Jan Cichy.

Patronat nad Rejestrem sprawują Ministerstwo Rozwoju, Pracy i Technologii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

W obradach Kapituły uczestniczą reprezentanci ministerstw, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i samorządów. W ostatnich latach w obradach Kapituły uczestniczyli m.in. reprezentanci Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii, Ministerstwa Rodziny i Pracy, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, Liderów Czystszej Produkcji (nagroda nadawana przez Zarząd Stowarzyszenia Polski Ruch CP) oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Sekretariat Rejestru prowadzi ogólnopolskie Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z siedzibą w Katowicach.

Certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru są wręczane na corocznych spotkaniach, organizowanych m.in. w ministerstwach właściwych do spraw środowiska lub gospodarki.

Pierwsze uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania za wpis do Rejestru odbyło się 12 czerwca 2002 roku, podczas konferencji "Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość", zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, pod honorowym patronatem byłego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury - Pana Marka Pola, w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu, poza Wiceprezesem Rady Ministrów RP, udział wzięli m.in.: Zastępca Dyrektora Wykonawczego UNEP - Pani Jacqueline Aloisi de Larderel, przedstawiciele organizacji tworzących Kapitułę oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu Polski Ruch CP.

W całej dotychczasowej historii Rejestru wpisano 82 jednostek organizacyjnych. Wg stanu na 6 maja 2022 r., ważne wpisy posiada 17 jednostek organizacyjnych, w tym 15 przedsiębiorstw, 1 instytut i 1 gmina.