POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
25 maja 2021 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - po raz pierwszy w formule "on-line"
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 25 maja 2021 r.

AKTUALNOŚCI

2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line. Przeczytaj pełną notatkę z tego wydarzenia w dziale "Aktualności".
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej

Idea Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

 

Czystsza Produkcja

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w przemyśle są często kojarzone z budową instalacji do oczyszczania gazów, ścieków, ogólnie mówiąc - oczyszczaniu powstających zanieczyszczeń, które postrzega się głównie jako źródło kosztów związanych z inwestycjami proekologicznym.

Przeciwstawieniem takiego podejścia jest Czystsza Produkcja (CP), opisana w art. 30 Agendy XXI jako jedna z kluczowych strategii w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast budowy kolejnych, coraz to nowocześniejszych instalacji oczyszczających "na końcu rury". Nie oznacza to wykluczenia oczyszczania - lecz jest ono traktowane jako rozwiązanie ostateczne, w stosunku do tych zanieczyszczeń, których powstaniu nie da się jeszcze zapobiec.
Czystsza Produkcja oznacza też zapobieganie marnotrawstwu zasobów - preferując rozwiązania ograniczające zużycie wody, materiałów i surowców, energii. Założenia CP są zatem zbieżne z promowaną obecnie m.in. przez Komisję Europejską ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość

Każda organizacja wywiera różnego rodzaju wpływ na swoje otoczenie. Wpływ gospodarczy, wpływ środowiskowy, ale też - patrząc na to ogólniej - wpływ społeczny. Dla przykładu, organizacje ponoszą odpowiedzialność związaną z zapewnieniem swojego bytu ekonomicznego, związaną z przestrzeganiem prawa, ale też są odpowiedzialne za swoich pracowników - ich bezpieczeństwo, należyte warunki i atmosferę w miejscu pracy, a także za innych interesariuszy: klientów, dostawców, czy społeczność lokalną. Organizacje mają możliwość wywierania pozytywnego wpływu - nie tylko przez działania filantropijne, ale też poprzez rozwiązywanie problemów istotnych dla danych społeczności, zapewnienie zadowolenia i możliwości rozwoju swoim kadrom, wspieranie lub organizowanie akcji społecznych, pomoc w propagowaniu kultury, sportu czy wspieraniu edukacji ekologicznej.

Przemyślany i zaplanowany sposób zarządzania swoim wpływem nie tylko nie musi być dla firmy zbytecznym obciążeniem, ale też może dziś przesądzać o sukcesie firmy; budować zaufanie do marki, zgrane i lojalne zespoły pracowników, życzliwe społeczności - a przecież ostatecznie to właśnie one dają organizacjom przyzwolenie na funkcjonowanie, poprzez np. kupowanie określonych wyrobów. Pojawiają się też nowe wyzwania, związane np. z odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw - czy kupujemy od dostawców wyłącznie tanich, czy takich, którzy również zachowują się w sposób odpowiedzialny. Zarządzanie tymi wyzwaniami i związanym z tym ryzykiem, ogólnie wpływem naszej organizacji, nazywamy dziś społeczną odpowiedzialnością, lub Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw (ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Rośnie też zainteresowanie transparentnością działań organizacji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwijającym się raportowaniu zintegrowanym.

Polski Program Czystszej Produkcji wyrósł na podstawach środowiskowych, jednak problemy społeczne również od dawna były w nim dostrzegane. Zwracamy uwagę na kwestie społeczne podczas prowadzonej przez nas działalności szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowej, uświadamiamy przedsiębiorcom, że działalność proekologiczna przynosi pozytywne efekty społeczne, ale też - zwłaszcza w ostatnich latach - coraz bardziej namawiamy do rozszerzania tej działalności na rozleglejszy obszar działalności prospołecznej, zgodnie z założeniami odpowiedzialnej przedsiębiorczości w dzisiejszym, coraz szerszym rozumieniu tego pojęcia. Znajduje to odzwierciedlenie w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, adresowanym do organizacji, które nie tylko tworzą elitę polskiej ekologii, ale także starają się wdrażać w szerszym zakresie CSR.