POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone! 2 grudnia, podczas konferencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dowiedz się więcej...
23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Dowiedz się więcej...
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 23 listopada 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej

Idea Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

 

Czystsza Produkcja

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w przemyśle są często kojarzone z budową instalacji do oczyszczania gazów, ścieków, ogólnie mówiąc - oczyszczaniu powstających zanieczyszczeń, które postrzega się głównie jako źródło kosztów związanych z inwestycjami proekologicznym.

Przeciwstawieniem takiego podejścia jest Czystsza Produkcja (CP), opisana w art. 30 Agendy XXI jako jedna z kluczowych strategii w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast budowy kolejnych, coraz to nowocześniejszych instalacji oczyszczających "na końcu rury". Nie oznacza to wykluczenia oczyszczania - lecz jest ono traktowane jako rozwiązanie ostateczne, w stosunku do tych zanieczyszczeń, których powstaniu nie da się jeszcze zapobiec.
Czystsza Produkcja oznacza też zapobieganie marnotrawstwu zasobów - preferując rozwiązania ograniczające zużycie wody, materiałów i surowców, energii. Założenia CP są zatem zbieżne z promowaną obecnie m.in. przez Komisję Europejską ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość

Każda organizacja wywiera różnego rodzaju wpływ na swoje otoczenie. Wpływ gospodarczy, wpływ środowiskowy, ale też - patrząc na to ogólniej - wpływ społeczny. Dla przykładu, organizacje ponoszą odpowiedzialność związaną z zapewnieniem swojego bytu ekonomicznego, związaną z przestrzeganiem prawa, ale też są odpowiedzialne za swoich pracowników - ich bezpieczeństwo, należyte warunki i atmosferę w miejscu pracy, a także za innych interesariuszy: klientów, dostawców, czy społeczność lokalną. Organizacje mają możliwość wywierania pozytywnego wpływu - nie tylko przez działania filantropijne, ale też poprzez rozwiązywanie problemów istotnych dla danych społeczności, zapewnienie zadowolenia i możliwości rozwoju swoim kadrom, wspieranie lub organizowanie akcji społecznych, pomoc w propagowaniu kultury, sportu czy wspieraniu edukacji ekologicznej.

Przemyślany i zaplanowany sposób zarządzania swoim wpływem nie tylko nie musi być dla firmy zbytecznym obciążeniem, ale też może dziś przesądzać o sukcesie firmy; budować zaufanie do marki, zgrane i lojalne zespoły pracowników, życzliwe społeczności - a przecież ostatecznie to właśnie one dają organizacjom przyzwolenie na funkcjonowanie, poprzez np. kupowanie określonych wyrobów. Pojawiają się też nowe wyzwania, związane np. z odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw - czy kupujemy od dostawców wyłącznie tanich, czy takich, którzy również zachowują się w sposób odpowiedzialny. Zarządzanie tymi wyzwaniami i związanym z tym ryzykiem, ogólnie wpływem naszej organizacji, nazywamy dziś społeczną odpowiedzialnością, lub Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw (ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Rośnie też zainteresowanie transparentnością działań organizacji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwijającym się raportowaniu zintegrowanym.

Polski Program Czystszej Produkcji wyrósł na podstawach środowiskowych, jednak problemy społeczne również od dawna były w nim dostrzegane. Zwracamy uwagę na kwestie społeczne podczas prowadzonej przez nas działalności szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowej, uświadamiamy przedsiębiorcom, że działalność proekologiczna przynosi pozytywne efekty społeczne, ale też - zwłaszcza w ostatnich latach - coraz bardziej namawiamy do rozszerzania tej działalności na rozleglejszy obszar działalności prospołecznej, zgodnie z założeniami odpowiedzialnej przedsiębiorczości w dzisiejszym, coraz szerszym rozumieniu tego pojęcia. Znajduje to odzwierciedlenie w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, adresowanym do organizacji, które nie tylko tworzą elitę polskiej ekologii, ale także starają się wdrażać w szerszym zakresie CSR.