POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości!

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości!

Posiedzenie Kapituły - slajd

Polski Rejestr Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości na szczęście ma już za sobą ów trudny okres, kiedy na skutek likwidacji Ministerstwa Gospodarki, został automatycznie „pozbawiony” przewodniczącego Kapituły oraz jednego z patronów. Po wydłużających się procedurach formalnych, udało się uzyskać nowe patronaty, powołać nowego Przewodniczącego i doprowadzić do kolejnego posiedzenia Kapituły Rejestru.


Nowym Przewodniczącym Kapituły jest Wiceminister Środowiska – Pan Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej, natomiast patronat nad Rejestrem sprawują: Ministerstwo Rozwoju, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.


W dniu 14 czerwca 2017 r., po prawie dwóch latach od poprzedniego posiedzenia, w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne spotkanie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP. W zebraniu wzięło udział 20 osób, reprezentujących: Ministerstwo Środowiska, Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska, Państwową Inspekcję Pracy, Polską Agencję Rozwoju Przemysłu, Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji oraz trzech „Liderów Czystszej Produkcji” (tj. laureatów nagrody Stowarzyszenia Polski Ruch CP, nadawanej instytucjom szczególnie wyróżniającym się działaniami proekologicznymi). Na obecnym spotkaniu Liderów CP reprezentowali przedstawiciele: firm Famed Żywiec sp. z o.o. i Galwanizer Sp. z o.o. w Dzierżoniowie oraz Starostwa Żyrardowskiego.

 

Gospodarzem Kapituły był Pan Minister Paweł Sałek, który osobiście przewodniczył całym obradom. Po przywitaniu, krótko wprowadził zebranych w temat zamkniętych obiegów, zrównoważonego rozwoju oraz energooszczędności, w kontekście Czystszej Produkcji. Nawiązując do działań naszego Stowarzyszenia, stwierdził m.in. że są to przedsięwzięcia już od ponad 25 lat realizowane i znane w Polsce, stanowiące istotny wkład w polską ochronę środowiska oraz w znacznym stopniu tożsame z działaniami promowanymi dziś w Unii Europejskiej pod hasłem Gospodarki o Obiegu Zamkniętym. Podkreślił, że w związku z powyższym działania te powinny być szeroko promowane, a firmy realizujące dobre praktyki – stawiane jako przykład.


Drugą osobą, która zabrała głos, był zastępca Głównego Inspektora Środowiska - Pan Roman Jaworski. W swoim wystąpieniu wspomniał m.in. o istotnych działaniach Ruchu Czystszej Produkcji w obszarze ochrony środowiska oraz o dobrych relacjach i dotychczasowej współpracy ze Stowarzyszeniem Polski Ruch CP. Dodał, iż widzi konieczność większego promowania Przedsiębiorstw realizujących strategię Czystszej Produkcji, jest otwarty na dalszą współpracę oraz deklaruje pomoc we wspieraniu działań Stowarzyszenia.


Następnie, Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Pan Michał Jan Cichy, podziękował przedmówcom za ciepłe słowa skierowane pod adresem Stowarzyszenia. Krótko przypomniał zgromadzonym na czym polega podstawowa działalność naszej Organizacji, jak bogaty posiadamy dorobek edukacyjny i wdrożeniowy oraz jak bardzo nasze działania są zbieżne z ideą Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Dodał, że Stowarzyszenie aktywnie włącza się w obecny nurt promowania i rozwoju GOZ, m.in. poprzez uczestnictwo w pracach grup roboczych przy Ministerstwie Rozwoju, seminariach, konferencjach, debatach dotyczących GOZ, a także poprzez publikacje – na czele z najnowszym numerem czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”. Prezes przedstawił też zakres działań, które były prowadzone w odniesieniu do funkcjonowania, rozwoju i promocji Rejestru od ostatniego posiedzenia Kapituły. Kończąc tę część swojego wystąpienia, wspomniał m.in. o promowaniu Rejestru podczas seminariów organizowanych w ramach akcji „wymiany doświadczeń”, które to spotkania odbywają się bezpośrednio w firmach, a także o promocyjnym filmie prezentującym działalność Stowarzyszenia Polski Ruch CP, który właśnie podczas jednego z takich seminariów nakręciła TVP3 Katowice w ramach cyklu „Kalejdoskop Dobrych Miejsc”. Opisał też krótko prace, jakie przeprowadził od poprzedniego spotkania Kapituły Zespół Oceniający działający przy siedzibie Stowarzyszenia – tj. Polskim Centrum Czystszej Produkcji.


Zaraz potem Prezes Cichy przeszedł do omówienia najważniejszych zmian w projekcie nowego Regulaminu Rejestru, którego aktualizacja stała się konieczna w związku z likwidacją wpisanego w poprzednią wersję tego dokumentu Ministerstwa Gospodarki. Konieczność nowelizacji Regulaminu stała się zarazem okazją do gruntownego przejrzenia jego treści i zaproponowania udoskonaleń proceduralnych przez Zarząd Stowarzyszenia Polski Ruch CP. Podczas głosowania, Członkowie Kapituły jednogłośnie przyjęli nowy Regulamin.


W kolejnej części posiedzenia, Pan Prezes Cichy scharakteryzował sylwetki 21 kandydatów do wpisu do Rejestru i rozpoczął dyskusję. Do 4 spośród kandydujących firm zostały złożone zastrzeżenia dotyczące możliwości przedłużenia lub przywrócenia wpisu w Rejestrze (w tym do jednego kandydata zastrzeżenia zgłosił GIOŚ, a do trzech – PIP). Ostatecznie, po dyskusji i przeprowadzonych głosowaniach, spośród ww. czterech kandydatów, Kapituła zgodziła się na warunkowe przedłużenie wpisu jednego z nich (tzw. „wpis z zastrzeżeniami”), natomiast w odniesieniu do pozostałych trzech firm – starających się o przywrócenie wpisu – na razie nie wyraziła zgody na ich powrót do Rejestru. Co do pozostałych 17 organizacji Kapituła zadecydowała, że pozostają one Laureatami Rejestru.


Następnie Prezes Cichy przedstawił plany działań Stowarzyszenia na rok 2017 w zakresie promowania i rozwoju Rejestru, wspominając m.in. o uruchamianej właśnie na Mazowszu Akademii Zrównoważonej Produkcji (kształcącej Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowującej firmy i inne instytucje do realizacji strategii CP i ewentualnego kandydowania do związanych z nią Rejestrów), a także o rozpoczęciu naboru na studia podyplomowe „Gospodarka o Obiegu Zamkniętym i Czystsza Produkcja w praktyce”, opracowane dzięki współpracy Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji z Wydziałem Inżynierii Materiałowej i Metalurgii Politechniki Śląskiej. W ramach ww. studiów m.in. również będą kształceni Eksperci CP, a firmy będą przygotowywane do ciągłego doskonalenia działań w myśl strategii Czystszej Produkcji. Prezes zaproponował także propozycje tematów, które już pomiędzy najbliższymi posiedzeniami Kapituły powinny zostać poddane dyskusji, dla umożliwienia rozwoju Rejestru oraz zwiększenia skali jego oddziaływania. W dyskusji poruszono m.in. tematykę możliwej pomocy i wsparcia ze strony instytucji rządowych dla naszych działań, w celu szerszego rozwoju i promowania Rejestru oraz całego systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych w Polskim Programie Czystszej Produkcji. Głosu wsparcia udział tu m.in. obecny na Kapitule były Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, a obecnie m.in. Członek Rady Programowej Stowarzyszenia Polski Ruch CP – prof. Józef Kozioł.


Miłym zakończeniem posiedzenia Kapituły była deklaracja ze strony Pana Ministra Pawła Sałka, dotycząca zaproszenia Stowarzyszenia do udziału w kolejnych szczytach klimatycznych: tegorocznym COP 23 w Bonn oraz przyszłorocznym COP 24 w Katowicach, a także zaproszenie skierowane od Pana Andrzeja Jagusiewicza – do uczestnictwa Stowarzyszenia w kolejnym międzynarodowym szczycie bezpieczeństwa chemicznego, w Szanghaju. Pan Andrzej Jagusiewicz jest Honorowym Członkiem naszego Stowarzyszenia, byłym Głównym Inspektorem Ochrony Środowiska i wieloletnim Członkiem Kapituły Rejestru, obecnie m.in. działającym na rzecz Fundacji Centrum Bezpieczeństwa Chemicznego.


Niniejsze posiedzenie Kapituły, nieco opóźnione z uwagi na opisane powyżej przejściowe problemy formalne, podsumowało zeszłoroczną edycję Rejestru i oficjalnie już otwarło kolejną turę raportowania oraz weryfikacji kandydatów. W związku z powyższym, kolejne posiedzenie Kapituły powinno odbyć się już na przełomie 2017 i 2018 r.


Serdecznie dziękujemy Przewodniczącemu Kapituły – Panu Ministrowi Pawłowi Sałkowi – za doprowadzenie do tego spotkania oraz osobiste przewodniczenie obradom, jak również dziękujemy wszystkim przybyłym na posiedzenie uczestnikom, w tym m.in. Panu Romanowi Jaworskiemu (zastępcy Głównego Inspektora Ochrony Środowiska), Pani Annie Nosal (Ministerstwo Rozwoju), Panu Krzysztofowi Lissowskiemu (Generalnemu Dyrektorowi Ochrony Środowiska), Pani Natalii Marczykiewicz (Radcy Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska), wymienionym powyżej: Panu Profesorowi Józefowi Kozioł i Panu Andrzejowi Jagusiewiczowi, a także Panu Nikodemowi Kwaśnemu z MRPiPS, Pani Karolinie Główczyńskiej-Woelke z PIP, Panu Robertowi Zakrzewskiemu z PARP, Staroście Żyrardowskiemu Panu Wojciechowi Szustakiewiczowi, Paniom Lidii Skórzak i Małgorzacie Kotajny-Szewczyk z żywieckiego Famedu oraz przedstawicielom Zarządu Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji: Annie Wójcik, Annie Jagodzie-Siegmund, Krystynie Lenarczyk, Marianowi Stani oraz Grażynie Maciąg z dzierżoniowskiego Galwanizera. Dziękujemy również Pani Agnieszce Tomaszewskiej z Ministerstwa Środowiska za pomoc w organizacji i przeprowadzeniu tego spotkania.

 

Wszystkim Laureatom Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych owocnych prac, które będzie można docenić podczas kolejnych posiedzeń Kapituły.


Wręczenie Laureatom nowych dyplomów potwierdzających wpis do Rejestru odbędzie się podczas uroczystej konferencji, która wstępnie została zaplanowana na jesień bieżącego roku. Gospodarzem tej konferencji będzie Ministerstwo Środowiska.


Notatkę opracowali:
Michał Jan Cichy
Krystyna Lenarczyk

Zobacz także notatkę o posiedzeniu kapituły na stronie www Ministerstwa Środowiska

 

Posiedzenie Kapituły

Posiedzenie Kapituły

« powrót do listy