POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 6 maja 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Spotkanie Laureatów Rejestru w 2013 roku

Spotkanie Laureatów Rejestru w 2013 roku

Uroczyste spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru CP i OP w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 27 maja 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się kolejne, coroczne spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Pani Grażyna Henclewska, będąca Gospodarzem spotkania, która przedstawiła działania Ministerstwa - spójne z działalnością Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - dotyczące promowania zasad zrównoważonego rozwoju i zwiększania świadomości ekologicznej oraz przyczyniające się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Pani Wiceminister zaznaczyła, że współpraca między Stowarzyszeniem „Polski Ruch Czystszej Produkcji” a Ministerstwem Gospodarki jest szansą na dobre rozwiązania z zakresu ochrony środowiska.
Jako drugi wystąpił Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Andrzej Jagusiewicz, który podziękował i pogratulował wszystkim organizacjom uczestniczącym w procesie dobrowolnej weryfikacji, które nie patrzą tylko na konieczność działania zgodnie z przepisami prawa, ale dobrowolnie poddają się weryfikacji w celu znalezienia się w zaszczytnym gronie Laureatów prestiżowego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - Pan Krzysztof Galeja - podziękował Gospodarzom, Gościom i Laureatom za przybycie. Wyraził duże uznanie dla organizacji, które znalazły się w gronie Laureatów Rejestru. Spośród obecnych 30 Laureatów, 28 organizacji zostało wpisanych do Rejestru po raz kolejny, natomiast 2 otrzymały ten wpis po raz pierwszy: Bolix S.A z Żywca oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny z Warszawy. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia i Prezes Oddziału Mazowieckiego - Pani Krystyna Lenarczyk - krótko przedstawiła sylwetki obu nowych Laureatów.

Następnie przystąpiono do wręczenia certyfikatów potwierdzających wpis do Rejestru. Certyfikaty te wręczali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Pani Minister Grażyna Henclewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Andrzej Jagusiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - Pan Krzysztof Galeja.

Wręczono również dyplom i puchar Lidera Czystszej Produkcji za 2013 r. – wyróżnienie nadawane przez Prezesa Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” dla organizacji wyróżniających się w Polskim Programie Czystszej Produkcji. W tym roku tytuł Lidera CP otrzymał Zakład Cementownia Chełm grupy CEMEX Polska sp. z o.o.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP oraz deklaracji Global Compact przez Zarząd Firmy Famed Żywiec sp. z o.o. – nowego podmiotu, powstałego z przekształcenia dawnego zakładu Famed S.A. Żywiec.

Po części oficjalnej i krótkiej przerwie rozpoczęła się seminaryjna część spotkania. Jako pierwsza wystąpiła Pani Krystyna Lenarczyk - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” / Prezes Oddziału Mazowieckiego, która przedstawiła działania Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” dotyczące prowadzenia i promowania Polskiego Rejestru CPiOP w ciągu ostatniego roku - tj. począwszy od ubiegłorocznej konferencji w Ministerstwie Gospodarki.
Następnie Pani Agnieszka Boniewicz - Naczelnik w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki - zaprezentowała złożenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji, zakończona krótką dyskusją.
Kolejnym Prelegentem był Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Pan Jarosław Roliński, który przedstawił możliwości finansowania gospodarki odpadami ze środków NFOŚiGW. Po tej prezentacji wywiązała się dyskusja na temat działalności edukacyjnej NFOŚiGW w kontekście wchodzącej w życie od 1 lipca 2013 r. tzw. „ustawy śmieciowej”.
Kolejnym Prelegentem był Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - Pan Marek Pszonka, który przedstawił praktyczne aspekty opracowywania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Mazowszu na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. W dyskusji po zakończeniu prelekcji został podniesiony m.in. problem tworzenia zastępczych i regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w okręgu Ciechanowskim.
Po zakończeniu dyskusji, spotkanie podsumował Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - Pan Krzysztof Galeja.

Wszystkim Laureatom raz jeszcze gratulujemy!

 


Od lewej: Wiceminister Gospodarki - Pani Grażyna Henclewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Andrzej Jagusiewicz, Prezes Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" - Pan Krzysztof Galeja
Fot.: Ministerstwo Gospodarki

 


Uczestnicy Spotkania
Fot.: Ministerstwo Gospodarki

« powrót do listy