POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Spotkanie Laureatów Rejestru w 2013 roku

Spotkanie Laureatów Rejestru w 2013 roku

Uroczyste spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru CP i OP w Ministerstwie Gospodarki

W dniu 27 maja 2013 r. w Ministerstwie Gospodarki w Warszawie odbyło się kolejne, coroczne spotkanie Laureatów Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.

Spotkanie otworzyła Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Pani Grażyna Henclewska, będąca Gospodarzem spotkania, która przedstawiła działania Ministerstwa - spójne z działalnością Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - dotyczące promowania zasad zrównoważonego rozwoju i zwiększania świadomości ekologicznej oraz przyczyniające się do rozwoju gospodarki niskoemisyjnej. Pani Wiceminister zaznaczyła, że współpraca między Stowarzyszeniem „Polski Ruch Czystszej Produkcji” a Ministerstwem Gospodarki jest szansą na dobre rozwiązania z zakresu ochrony środowiska.
Jako drugi wystąpił Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Andrzej Jagusiewicz, który podziękował i pogratulował wszystkim organizacjom uczestniczącym w procesie dobrowolnej weryfikacji, które nie patrzą tylko na konieczność działania zgodnie z przepisami prawa, ale dobrowolnie poddają się weryfikacji w celu znalezienia się w zaszczytnym gronie Laureatów prestiżowego Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji - Pan Krzysztof Galeja - podziękował Gospodarzom, Gościom i Laureatom za przybycie. Wyraził duże uznanie dla organizacji, które znalazły się w gronie Laureatów Rejestru. Spośród obecnych 30 Laureatów, 28 organizacji zostało wpisanych do Rejestru po raz kolejny, natomiast 2 otrzymały ten wpis po raz pierwszy: Bolix S.A z Żywca oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny z Warszawy. Sekretarz Generalny Stowarzyszenia i Prezes Oddziału Mazowieckiego - Pani Krystyna Lenarczyk - krótko przedstawiła sylwetki obu nowych Laureatów.

Następnie przystąpiono do wręczenia certyfikatów potwierdzających wpis do Rejestru. Certyfikaty te wręczali: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Gospodarki - Pani Minister Grażyna Henclewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Andrzej Jagusiewicz oraz Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - Pan Krzysztof Galeja.

Wręczono również dyplom i puchar Lidera Czystszej Produkcji za 2013 r. – wyróżnienie nadawane przez Prezesa Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” dla organizacji wyróżniających się w Polskim Programie Czystszej Produkcji. W tym roku tytuł Lidera CP otrzymał Zakład Cementownia Chełm grupy CEMEX Polska sp. z o.o.

Podczas spotkania nastąpiło uroczyste podpisanie Międzynarodowej Deklaracji Czystszej Produkcji UNEP oraz deklaracji Global Compact przez Zarząd Firmy Famed Żywiec sp. z o.o. – nowego podmiotu, powstałego z przekształcenia dawnego zakładu Famed S.A. Żywiec.

Po części oficjalnej i krótkiej przerwie rozpoczęła się seminaryjna część spotkania. Jako pierwsza wystąpiła Pani Krystyna Lenarczyk - Sekretarz Generalny Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” / Prezes Oddziału Mazowieckiego, która przedstawiła działania Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” dotyczące prowadzenia i promowania Polskiego Rejestru CPiOP w ciągu ostatniego roku - tj. począwszy od ubiegłorocznej konferencji w Ministerstwie Gospodarki.
Następnie Pani Agnieszka Boniewicz - Naczelnik w Departamencie Innowacji i Przemysłu Ministerstwa Gospodarki - zaprezentowała złożenia Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej oraz działania na rzecz Zrównoważonej Produkcji i Konsumpcji, zakończona krótką dyskusją.
Kolejnym Prelegentem był Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Pan Jarosław Roliński, który przedstawił możliwości finansowania gospodarki odpadami ze środków NFOŚiGW. Po tej prezentacji wywiązała się dyskusja na temat działalności edukacyjnej NFOŚiGW w kontekście wchodzącej w życie od 1 lipca 2013 r. tzw. „ustawy śmieciowej”.
Kolejnym Prelegentem był Główny Specjalista w Wydziale Gospodarki Odpadami Departamentu Środowiska Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie - Pan Marek Pszonka, który przedstawił praktyczne aspekty opracowywania i wdrażania Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami na Mazowszu na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. W dyskusji po zakończeniu prelekcji został podniesiony m.in. problem tworzenia zastępczych i regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) w okręgu Ciechanowskim.
Po zakończeniu dyskusji, spotkanie podsumował Prezes Stowarzyszenia „Polski Ruch CP” - Pan Krzysztof Galeja.

Wszystkim Laureatom raz jeszcze gratulujemy!

 


Od lewej: Wiceminister Gospodarki - Pani Grażyna Henclewska, Główny Inspektor Ochrony Środowiska - Pan Minister Andrzej Jagusiewicz, Prezes Stowarzyszenia "Polski Ruch CP" - Pan Krzysztof Galeja
Fot.: Ministerstwo Gospodarki

 


Uczestnicy Spotkania
Fot.: Ministerstwo Gospodarki

« powrót do listy