POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 6 maja 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
« powrót do listy
Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Ten istniejący już 19 lat Rejestr, jest ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji strategii Czystszej Produkcji, nadającej priorytet systematycznej realizacji działań zapobiegających zanieczyszczeniom i marnotrawstwu zasobów u źródeł ich powstawania. Polski Rejestr CP i OP stanowi istotny wkład w rozwój zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym w Polsce, co zostało podkreślone m.in. w wygłoszonych okolicznościowych przemówieniach. Obecne posiedzenie zakończyło ubiegłoroczną edycję, opóźnioną m.in. z uwagi na utrudnienia związane z pandemią. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.

Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. W obradach udział wzięli także: poprzedni Przewodniczący Kapituły – p. Sławomir Mazurek (obecnie Dyrektor Zarządzający Pionu Wsparcia i Ekologii w Banku Ochrony Środowiska), Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Główny Inspektor Sanitarny, Prezes Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przedstawiciele: Państwowej Inspekcji Pracy, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, reprezentanta Liderów Czystszej Produkcji – BOLIX S.A., a także Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – czyli organizacji prowadzącej i administrującej prace związane z Rejestrem.
Krótkie przemówienia wygłosili: Przewodnicząca Rejestru – Minister Małgorzata Golińska, poprzedni Przewodniczący – p. Sławomir Mazurek, a także przedstawiciel Patrona Rejestru: Anna Nosal z Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Patron Rejestru: Michał Jan Cichy - Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Odczytana została także wiadomość od Głównego Inspektora Ochrony Środowiska, również będącego Patronem Polskiego Rejestru CP i OP.

Warto podkreślić, że na poziomie krajowym pierwszy program Czystszej Produkcji powstał w Polsce, a więc jesteśmy jego pionierem – i jest do dziś kontynuowany przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji. Rola tego Ruchu w Polsce ma właśnie dzisiaj szczególne znaczenie, gdyż jego działalność pozwala firmom na podejmowanie dobrowolnych działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym” powiedziała m.in. w swoim wystąpieniu Minister Małgorzata Golińska.

Gośćmi spotkania byli reprezentanci firmy BRAMY-SERWIS Dariusz Kaszkowiak, którzy zaprezentowali swój projekt proekologiczny, realizowany w ramach 2. Indywidualnej edycji Akademii Czystszej Produkcji. Firma ta uzyskała w lutym br. Świadectwo Czystszej Produkcji, czym postawiła pierwszy krok w na ścieżce dobrowolnych zobowiązań ekologicznych w ramach programu Czystszej Produkcji, a w przyszłym roku będzie mogła kandydować do Polskiego Rejestru CP i OP.

Po dyskusji, Kapituła zatwierdziła w bieżącej edycji 16 Laureatów Rejestru. Są to instytucje realizujące działania z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania, a także działania prospołeczne.

Zatwierdzone zostały także zmiany w Regulaminie opisującym funkcjonowanie Polskiego Rejestru CP i OP. Wśród wprowadzonych zmian znalazło się m.in. powołanie dwóch Zastępców Przewodniczącej Kapituły. Pierwszym z nich został p. Sławomir Mazurek. Rola Drugiego Zastępcy została przypisana do funkcji Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Zmiana ta ma zapobiec opóźnieniom w przyszłych spotkaniach Kapituły, której kolejne posiedzenie planowane jest jeszcze w tym roku. Wśród zmian w regulaminie nie zabrakło poprawek idących „w kierunku GOZ”, wprowadzających elektroniczne podpisywanie oraz przesyłanie raportów składanych przez kandydatów do rejestrów Czystszej Produkcji, czyli zmierzających do eliminowania wydruków oraz tradycyjnej korespondencji.

Informacje o posiedzeniu Kapituły zostały zamieszczone także na stronie internetowej Ministerstwa Klimatu i Środowiska.

Wszystkim Laureatom składamy serdeczne gratulacje!

Opracował: Michał Cichy

(fot.: Ministerstwo Klimatu i Środowiska)

« powrót do listy