POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone! 2 grudnia, podczas konferencji w Ministerstwie Klimatu i Środowiska. Dowiedz się więcej...
23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Dowiedz się więcej...
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 23 listopada 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej
« powrót do listy
Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, której Kapitule przewodniczy Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu i Środowiska – Pani Minister Małgorzata Golińska. W swoim wystąpieniu Minister Golińska podkreśliła m.in. duże znaczenie Akademii Czystszej Produkcji, dzięki której kształcone są kadry Ekspertów wdrażających w firmach projekty z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom, co przekłada się na realizację działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym (GOZ). Doceniła rosnące statystyki Ruchu Czystszej Produkcji, który tylko w ciągu ostatniego pół roku, tj. od poprzedniego posiedzenia Kapituły, pomógł wdrożyć 24 Projekty Czystszej Produkcji (zmiany proekologiczne, które przełożyły się w realizujących je firmach w konkretne korzyści środowiskowe, ekonomiczne oraz społeczne), a także wykształcił 55 nowych Ekspertów Czystszej Produkcji i nadał 12 nowych Świadectw CP – dla firm realizujących zasady Czystszej Produkcji, czyli strategii ochrony środowiska bazującej na ciągłym zapobieganiu zanieczyszczeniom i marnotrawstwom u źródeł ich powstawania - oraz zamykaniu obiegów materiałowych zgodnie z zasadami GOZ. Wpis do Polskiego Rejestru CP i OP uzyskują firmy i inne instytucje wyróżniające się w zakresie realizacji Czystszej Produkcji (CP), które równocześnie mogą wykazać się szeroko pojętymi działaniami prospołecznymi, wykraczającymi poza sferę ochrony środowiska.

Minister Golińska podkreśliła także rolę, jaką w popularyzacji Czystszej Produkcji odgrywa projekt „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, realizowany w latach 2019-2022 przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji z dofinansowaniem ze środków NFOŚiGW (www.cp.org.pl/goz).

Po wystąpieniu Przewodniczącej Kapituły, krótkie przemówienia wygłosili: Pierwszy Zastępca Przewodniczącej Pan Sławomir Mazurek – Wiceprezes NFOŚiGW oraz przedstawiciele Patronów Rejestru: Pani Katarzyna Furgalska z Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Pani Anna Dębowiec z Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska oraz Patron Rejestru - i równocześnie Drugi Zastępca Przewodniczącej Kapituły – Pan Michał Jan Cichy, Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Głos zabrała także Prezes Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (której członkiem jest m.in. Stowarzyszenie Polski Ruch CP) - Pani Ewa Mańkiewicz-Cudny.

Oprócz przedstawicieli wymienionych powyżej instytucji, w posiedzeniu Kapituły, która po raz kolejny obradowała w formule on-line, udział wzięli reprezentanci: Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, Państwowej Inspekcji Pracy, Głównego Inspektoratu Sanitarnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz – jako przedstawiciele samorządów – reprezentanci Starostwa Powiatowego w Żyrardowie.

W edycji 2022 r. Kapituła przyznała wpisy do Rejestru 17-tu instytucjom, w tym 1 nowo zarejestrowanej firmie: PPHU Polipack Sp. J. z Gościcina, której Przedstawicielka przedstawiła podczas posiedzenia obszerną prezentację pokazującą osiągnięcia tej firmy.

Wpisanie firmy lub innej instytucji do Polskiego Rejestru CP i OP stanowi wyraz docenienia realizowanych działań z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom u źródeł ich powstawania oraz innych działań prospołecznych.

Wszystkim Zarejestrowanym składamy serdeczne gratulacje!

 

 

« powrót do listy