POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 6 maja 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

Konferencja 30-lecia Ruchu CP

 

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP).

Utworzenie Programu CP zostało ogłoszone jesienią 1989 r., podczas warszawskiej konferencji zorganizowanej pod hasłem „Przemysł i środowisko”, w którym poza przedstawicielami ONZ uczestniczyli m.in. reprezentanci ówczesnego ministerstwa właściwego do spraw środowiska. Wkrótce po tym spotkaniu uruchomiony został pierwszy pilotażowy krajowy program CP - w Polsce, który powstał i rozwijał się przez długie lata pod przewodnictwem Profesora Zygfryda Nowaka, dzięki dotacji Rządu Norwegii, a następnie dzięki dotacjom NFOŚiGW. „Polski Ruch Czystszej Produkcji” szybko stał się wzorem i inspiracją dla innych krajów, jako pionier promowania i wdrażania działań z zakresu zapobiegania zanieczyszczeniom i nadmiernemu zużyciu zasobów naturalnych, kładących podwaliny pod jeden z najważniejszych dziś trendów, jakim jest Gospodarka o Obiegu Zamkniętym (GOZ).

Jubileuszowa konferencja została zorganizowana, podobnie jak 30 lat temu – także w Warszawie, jesienią, z udziałem przedstawicieli ONZ (Global Compact Network Poland) oraz Ministerstwa Środowiska. Zaproszenie przyjęło wiele osobistości i instytucji zajmujących się szeroko pojętą Czystszą Produkcją oraz Gospodarką o Obiegu Zamkniętym. Wśród prelegentów znaleźli się m.in. przedstawicie Ministerstwa Środowiska – w tym Pan Sławomir Mazurek – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska i Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także przedstawiciele: Global Compact Network Poland, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT, The Polish Circular Hotspot, Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji, Czeskiego Centrum Czystszej Produkcji EMPRESS, a także przedstawiciele firm – Liderów Czystszej Produkcji (BOLIX S.A. oraz MCD Electronics sp. z o.o. z Żywca). Zdjęcia z ww. prelekcji prezentujemy w fotoreportażu kończącym niniejszą relację.
Wiadomość wideo do uczestników konferencji przesłała także przedstawicielka Komisji Europejskiej: Océane Peiffer-Smadja (Policy Officer – Advanced Technologies, Clusters and Social Economy – European Commission).

Konferencja była jednym z wydarzeń otwierających tegoroczną edycję Międzynarodowego Tygodnia w Obiegu Zamkniętym (Circular Week). Honorowy patronat nad konferencją objęły: Global Compact Network Poland, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz FSN-T NOT. Partnerami wspierającymi były The Polish Circular Hotspot oraz Polska Izba Ekologii. Patronatów medialnych udzieliły czasopisma „Czystsza Produkcja i Eko-zarządzanie”, „Ekologia”, „Przegląd Techniczny” oraz portal „Teraz-środowisko”.

Spotkanie było równocześnie konferencją otwierającą prawie 3-letni projekt nt. „Kampania edukacyjna na temat zapobiegania zanieczyszczeniom oraz Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS”, realizowany przez Stowarzyszenie Polski Ruch Czystszej Produkcji dzięki dotacji NFOŚiGW (www.cp.org.pl/goz).

Podczas konferencji dokonano m.in. dorocznego wręczenia dyplomów laureatom Ruchu CP, w tym Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości – najwyższego i najbardziej wymagającego Rejestru w Polskim Ruchu CP. Podpisano także kolejną deklarację poparcia dla inicjatywy UN Global Compact.

Do przeczytania pełnej relacji z tego wydarzenia (wraz z fotoreportażem) zapraszamy na stronę https://www.cp.org.pl/2019/10/cp30relacja.html

« powrót do listy