POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 6 maja 2022 r.

AKTUALNOŚCI

2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-05-06

Kolejne posiedzenie Kapituły Rejestru - 6 maja 2022 r. (on-line)

6 maja 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2021-05-26

Posiedzenie Kapituły Rejestru - pierwszy raz on-line (25 maja 2021 r.)

25 maja br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Spotkanie poprowadziła nowo powołana Przewodnicząca Kapituły Rejestru – Pani Małgorzata Golińska, Sekretarz Stanu w MKiŚ. Tym razem Kapitułą po raz pierwszy obradowała w trybie on-line.
więcej
2021-03-22

Nowa Przewodnicząca Kapituły Rejestru!

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego... a dokładniej: tym razem po raz pierwszy ma PRZEWODNICZĄCĄ! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pan Michał Kurtyka powołał na to stanowisko Panią Minister Małgorzatę Golińską - Sekretarza Stanu w MKiŚ.
więcej
2019-10-17

Konferencja 30-lecia Programu Czystszej Produkcji, wręczenie kolejnych dyplomów Laureatom Ruchu CP (Warszawa, 7.10.2019)

7 października 2019 r. w sali „A” Warszawskiego Domu Technika, odbyła się międzynarodowa konferencja „30 lat Czystszej Produkcji – na drodze do GOZ”, zorganizowana z okazji 30-lecia powołania przez ONZ/UNEP międzynarodowego Programu Czystszej Produkcji (CP). Jednym z punktów tego wydarzenia było wręczenie dyplomów Laureatom Ruchu Czystszej Produkcji - tym Polskiego Rejestru CP i OP
więcej
« powrót do listy
Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że Laureatami Rejestru są przedsiębiorstwa i inne instytucje wyróżniające się w zakresie zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń u źródeł ich powstawania oraz ograniczania zużycia zasobów w swojej działalności, a także mogące pochwalić się prowadzeniem działań prospołecznych. Patronami Rejestru są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

W obradach wzięło udział 16 Osób, m.in. z Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, GIOŚ, GDOŚ, PARP, instytucji nagrodzonych tytułem Lidera Czystszej Produkcji (reprezentowanych na posiedzeniu przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie) oraz - prowadzącego program Czystszej Produkcji w naszym kraju, w tym system DZE CP - Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Kapituły – Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie powstałego pod auspicjami UNEP/ONZ i działającego w od 30 lat Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji – który został powołany jako pilotażowy program na poziomie krajowym, od którego uczyły następnie się inne kraje. Podkreślił, że Ruch CP przyczynia się do realizacji działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, m.in. poprzez swój praktyczny program edukacyjny adresowany do firm. Zaznaczył duże znaczenie dążenia do GOZ w Polsce, którego kierunki nakreśla powstały projekt polskiej „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Zapewnił też o poparciu Ministerstwa dla działań Ruchu CP w Polsce.
Krótki adres do Uczestników przedstawiła także reprezentantka GIOŚ – instytucji od początku patronującej Rejestrowi, a przedstawicielka kolejnego patrona – Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – podkreśliła, że Polski Rejestr CP i OP został wpisany do finalnego projektu polskiej „Mapy GOZ” – który to zapis, jeśli zostanie zatwierdzony w obecnej formie, może przyczynić się do powstania kolejnych zachęt dla firm, motywujących do starań o wpis do Rejestru.
Dalszą część posiedzenia poprowadził Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – Michał Jan Cichy. W krótkim wystąpieniu podsumował najważniejsze wydarzenia ostatniego roku – wśród których m.in. wymienił wpisanie Polskiego Rejestru CP do kryteriów jakościowych przy ocenie wniosków o dofinansowanie niektórych nowych inwestycji, jak również ujęcie go w projekcie polskiej „Mapy GOZ” oraz podjęcie przez Stowarzyszenie współpracy z Europejskim Centrum Efektywności Zasobowej dla MMŚP powołanym przez Komisję Europejską (EREK). Podkreślił także, że w obecnym roku przypada jubileusz 30-lecia ustanowienia światowego i polskiego programu Czystszej Produkcji, a głową częścią obchodów będzie w Polsce konferencja planowana jesienią bieżącego roku. Następnie omówione i przegłosowane zostały poprawki do Regulaminu Rejestru – w tym m.in. najważniejsza: skracająca do jednego roku okres od uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji, po którym można kandydować do Polskiego Rejestru CP i OP. Następnie, po krótkim sprawozdaniu w prowadzonych od poprzedniego posiedzenia działań, Prezes omówił poszczególne kandydatury oraz otworzył dyskusję na temat Kandydatów. Spośród 19 kandydujących w obecnej edycji instytucji, Kapituła zatwierdziła 18 Laureatów, natomiast 1 wpis wstrzymała do czasu wyjaśnienia zgłoszonych na posiedzeniu wątpliwości. Posiedzenie zakończyło nakreślenie planów działań, w tym w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów (m.in. planowanej kampanii promującej GOZ z wykorzystaniem doświadczeń CP i EMAS, a także konferencji poświęconej unijnym zmianom prawnym zmierzającym do eliminowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych) oraz dyskusja.
Kolejna edycja Rejestru już trwa. Chcesz, aby Twoja Firma też kandydowała do Rejestru? Potrzebne informacje uzyskasz na tej stronie, lub kontaktując się ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji: biuro@cp.org.pl, tel. 601 33 71 70.
 

Zdjęcia z posiedzenia Kapituły, udostępnione przez Ministestwo Środowiska:
Otwarcie posiedzenia przez Min. Mazurka
Wystąpienie Prezesa M. J. Cichego
Dyskusja dotycząca zmian w regulaminie

« powrót do listy