POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
3 kwietnia br. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego!
Instytucje wpisane do Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 3 kwietnia 2024 r.

AKTUALNOŚCI

2024-04-05

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (Warszawa, 3.04.2024 r.)

3 kwietnia 2024 roku odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, działającego pod przewodnictwem Wiceministra Klimatu i Środowiska, pod patronatami Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Głównego Inspektora Ochrony Środowiska oraz Prezesa Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji. Spotkanie Kapituły poprowadził jej Przewodniczący: Minister Krzysztof Bolesta – Sekretarz Stanu w MKiŚ.
więcej
2024-02-22

Nowy Przewodniczący Kapituły PRCPiOP

Kapituła Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości ma nowego Przewodniczącego! Miło nam poinformować, że Minister Klimatu i Środowiska Pani Paulina Hennig-Kloska powołała na to stanowisko Pana Krzysztofa Bolestę - Sekretarza Stanu w MKiŚ. Już wkrótce przystąpimy do rozmów dotyczących zwołania kolejnego posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-12-06

Certyfikaty Polskiego Rejestru CP i OP 2022 - wręczone!

2 grudnia 2022 r., w Ministerstwie Klimatu i Środowiska, podczas konferencji "W kierunku Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, z wykorzystaniem doświadczeń Czystszej Produkcji i EMAS", Pani Minister Małgorzata Golińska - Przewodnicząca Kapituły Rejestru, wręczyła certyfikaty potwierdzające wpis do Polskiego Rejestru CP i OP, w obecności przedstawicieli GIOŚ, NFOŚiGW oraz Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.
więcej
2022-11-26

Posiedzenie Kapituły PRCPiOP 23 listopada 2022

23 listopada 2022 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2022-07-22

Patronat MRiT nad kolejną edycją Polskiego Rejestru CP i OP

Miło nam poinformować, że Ministerstwo Rozwoju i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że Laureatami Rejestru są przedsiębiorstwa i inne instytucje wyróżniające się w zakresie zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń u źródeł ich powstawania oraz ograniczania zużycia zasobów w swojej działalności, a także mogące pochwalić się prowadzeniem działań prospołecznych. Patronami Rejestru są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

W obradach wzięło udział 16 Osób, m.in. z Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, GIOŚ, GDOŚ, PARP, instytucji nagrodzonych tytułem Lidera Czystszej Produkcji (reprezentowanych na posiedzeniu przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie) oraz - prowadzącego program Czystszej Produkcji w naszym kraju, w tym system DZE CP - Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Kapituły – Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie powstałego pod auspicjami UNEP/ONZ i działającego w od 30 lat Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji – który został powołany jako pilotażowy program na poziomie krajowym, od którego uczyły następnie się inne kraje. Podkreślił, że Ruch CP przyczynia się do realizacji działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, m.in. poprzez swój praktyczny program edukacyjny adresowany do firm. Zaznaczył duże znaczenie dążenia do GOZ w Polsce, którego kierunki nakreśla powstały projekt polskiej „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Zapewnił też o poparciu Ministerstwa dla działań Ruchu CP w Polsce.
Krótki adres do Uczestników przedstawiła także reprezentantka GIOŚ – instytucji od początku patronującej Rejestrowi, a przedstawicielka kolejnego patrona – Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – podkreśliła, że Polski Rejestr CP i OP został wpisany do finalnego projektu polskiej „Mapy GOZ” – który to zapis, jeśli zostanie zatwierdzony w obecnej formie, może przyczynić się do powstania kolejnych zachęt dla firm, motywujących do starań o wpis do Rejestru.
Dalszą część posiedzenia poprowadził Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – Michał Jan Cichy. W krótkim wystąpieniu podsumował najważniejsze wydarzenia ostatniego roku – wśród których m.in. wymienił wpisanie Polskiego Rejestru CP do kryteriów jakościowych przy ocenie wniosków o dofinansowanie niektórych nowych inwestycji, jak również ujęcie go w projekcie polskiej „Mapy GOZ” oraz podjęcie przez Stowarzyszenie współpracy z Europejskim Centrum Efektywności Zasobowej dla MMŚP powołanym przez Komisję Europejską (EREK). Podkreślił także, że w obecnym roku przypada jubileusz 30-lecia ustanowienia światowego i polskiego programu Czystszej Produkcji, a głową częścią obchodów będzie w Polsce konferencja planowana jesienią bieżącego roku. Następnie omówione i przegłosowane zostały poprawki do Regulaminu Rejestru – w tym m.in. najważniejsza: skracająca do jednego roku okres od uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji, po którym można kandydować do Polskiego Rejestru CP i OP. Następnie, po krótkim sprawozdaniu w prowadzonych od poprzedniego posiedzenia działań, Prezes omówił poszczególne kandydatury oraz otworzył dyskusję na temat Kandydatów. Spośród 19 kandydujących w obecnej edycji instytucji, Kapituła zatwierdziła 18 Laureatów, natomiast 1 wpis wstrzymała do czasu wyjaśnienia zgłoszonych na posiedzeniu wątpliwości. Posiedzenie zakończyło nakreślenie planów działań, w tym w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów (m.in. planowanej kampanii promującej GOZ z wykorzystaniem doświadczeń CP i EMAS, a także konferencji poświęconej unijnym zmianom prawnym zmierzającym do eliminowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych) oraz dyskusja.
Kolejna edycja Rejestru już trwa. Chcesz, aby Twoja Firma też kandydowała do Rejestru? Potrzebne informacje uzyskasz na tej stronie, lub kontaktując się ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji: biuro@cp.org.pl, tel. 601 33 71 70.
 

Zdjęcia z posiedzenia Kapituły, udostępnione przez Ministestwo Środowiska:
Otwarcie posiedzenia przez Min. Mazurka
Wystąpienie Prezesa M. J. Cichego
Dyskusja dotycząca zmian w regulaminie

« powrót do listy