POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Dyplomy CP - wręczone. Pierwsza Uroczysta konferencja Ruchu CP z nowym Przewodniczącym Kapituły (Ministerstwo Środowiska, 26.04.2018 r.)
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło patronat nad kolejną edycją Rejestru!
Nowy Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
16 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP.
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 16 kwietnia 2018 r.

AKTUALNOŚCI

2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-19

Nowy Przewodniczący Kapituły Rejestru!

Z przyjemnością informujemy, że nowym Przewodniczącym Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP został Pan Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska.
więcej
2018-04-17

Za nami kolejne posiedzenie Kapituły

16 kwietnia 2018 r., w Ministerstwie Środowiska w Warszawie, odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
« powrót do listy
Zmiany w Regulaminie Rejestru

Zmiany w Regulaminie Rejestru

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2015 r. Kapituła wprowadziła zmiany do Regulaminu Systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych, w ramach którego funkcjonuje Polski Rejestr CP i OP.

Wprowadzono następujące zmiany:

 1. Zmiana terminu składania raportów w ramach DZE CP z 15 kwietnia na 30 kwietnia danego roku. Zmiana ta została zgłoszona przez przedsiębiorstwa uczestniczące w systemie DZE CP, obecne na spotkaniu Pełnomocników ds. Czystszej Produkcji w Katowicach w dniu 6 maja 2014 r. Zmianie uległa wyłącznie data, pozostałe treści poszczególnych punktów pozostały bez zmian.
  Zmany te zostały wprowadzone w pkt 3.9 lit. a, pkt 3.10 lit. a, pkt. 4.5 lit. e oraz pkt Z2.8.
   
 2. Aktualizacja rysunku nr 4 (wzór certfikatu potwierdzającego przedłużenie wpisu do PRCPiOP) , w związku ze zmianą wzoru logo Ministerstwa Gospodarki. Zmiana ta została zgłoszona przez Ministerstwo Gospodarki.
   
 3. Zmiana zgłoszona przez Zespół Oceniający Polskiego Centrum Czystszej Produkcji, w związku
  z uruchomieniem generatora raportów on-line, z którego korzystają obecnie przedsiębiorstwa uczestniczące w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości (w przyszłości generator ten obejmie wszystkich Uczestników DZE CP). Wprowadzono zmiany w poniższych punktach:
  • punkt 3.8d przyjął następującą treść: złożenie do Polskiego Centrum CP „Raportu Ekologicznego” (ogólne wymogi formalne dla raportów składanych w ramach DZE CP omówiono w załączniku 2),
  • punkt Z2.2 (w załączniku nr 2) przyjął następującą treść: Raport powinien zostać złożony poprzez generator raportów on-line systemu DZE CP, a w przypadku jednostek organizacyjnych nieobjętych jeszcze tym generatorem na aktualnie obowiązującym formularzu, dostępnym w formie elektronicznej na stronie internetowej www.czystszaprodukcja.pl.
   
 4. Wprowadzono możliwość uzyskania duplikatów dyplomów otrzymywanych w ramach DZE CP, w języku angielskim. Dodane zostały następujące punkty:
  • 3.14a. Laureatowi Świadectwa CP może zostać wydany, na jego życzenie, duplikat tego dokumentu w języku angielskim.
  • 4.18a. Laureatowi PRCPiOP, mogą zostać wydane, na jego życzenie, duplikaty certyfikatów przedstawionych na rysunkach 3 i 4, wydane w języku angielskim.
   

Jednolity tekst zaktualizowanego regulaminu został już opublikowany na niniejszej stronie Polskiego Rejestru CP I OP.
 

 

« powrót do listy