POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Wzrasta znaczenie Rejestru: punkty przy dofinansowaniu inwestycji oraz zapis w polskiej "Mapie GOZ"
Dyplomy CP - wręczone. Pierwsza Uroczysta konferencja Ruchu CP z nowym Przewodniczącym Kapituły (Ministerstwo Środowiska, 26.04.2018 r.)
Nowy Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej
2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej

O Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości - wprowadzenie

Polski Rejestr Czystszej Produkcji powstał w roku 2002. Jest on ogólnopolskim, dostępnym publicznie wykazem jednostek organizacyjnych wyróżniających się w zakresie realizacji zapobiegawczej strategii ochrony środowiska - Czystszej Produkcji. Aby znaleźć się w tym rejestrze, należy wykazać nie tylko prowadzenie działalności proekologicznej i związanych z nią efektów oraz planów, ale też działalność i plany związane z wywieraniem pozytywnego, szeroko pojętego wpływu społecznego.

Rejestr posiada wysokiej rangi Kapitułę, której Przewodniczącym jest Wiceminister Środowiska - Pan Paweł Sałek, Sekretarz Stanu, Pełnomocnik Rządu ds. Polityki Klimatycznej. Patronat nad Rejestrem sprawują Ministerstwo Rozwoju, Główny Inspektor Ochrony Środowiska oraz Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

W obradach Kapituły uczestniczą reprezentanci ministerstw, organizacji rządowych i pozarządowych, instytucji finansujących oraz przedstawiciele przedsiębiorstw i samorządów. W ostatnich latach w obradach Kapituły uczestniczyli m.in. reprezentanci Ministerstwa Rozwoju, Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Państwowej Inspekcji Pracy, Państwowej Inspekcji Sanitarnej, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz reprezentanci Liderów Czystszej Produkcji (nagrody nadawanej przez Zarząd Stowarzyszenia "Polski Ruch CP").

Sekretariat Rejestru prowadzi ogólnopolskie Stowarzyszenie "Polski Ruch Czystszej Produkcji" z siedzibą w Katowicach.

Certyfikaty potwierdzające wpis do Rejestru są wręczane na corocznym spotkaniu jego Laureatów, w Ministerstwie Środowiska (wcześniej: w Ministerstwie Gospodarki).

Pierwsze uroczyste wręczenie Dyplomów Uznania za wpis do Rejestru odbyło się 12 czerwca 2002 roku, podczas konferencji pt. "Czystsza Produkcja = Odpowiedzialna Przedsiębiorczość", zorganizowanej w ramach XXIII Kongresu Techników Polskich, pod honorowym patronatem byłego Wiceprezesa Rady Ministrów i Ministra Infrastruktury - Pana Marka Pola, w Sali Kolumnowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów. W spotkaniu, poza Wiceprezesem Rady Ministrów RP, udział wzięli m.in.: Zastępca Dyrektora Wykonawczego UNEP - Pani Jacqueline Aloisi de Larderel, przedstawiciele organizacji tworzących Kapitułę oraz przedsiębiorstw zrzeszonych w Stowarzyszeniu "Polski Ruch CP".

W całej dotychczasowej historii Rejestru wpisano 82 jednostek organizacyjnych. W 2016/17 r. ważne wpisy posiada 18 jednostek organizacyjnych, w tym 16 przedsiębiorstw, 1 instytut i 1 gmina.