POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Wzrasta znaczenie Rejestru: punkty przy dofinansowaniu inwestycji oraz zapis w polskiej "Mapie GOZ"
Dyplomy CP - wręczone. Pierwsza Uroczysta konferencja Ruchu CP z nowym Przewodniczącym Kapituły (Ministerstwo Środowiska, 26.04.2018 r.)
Nowy Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej
2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej

Aktualności

2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej
2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Przypomnijmy, że Laureatami Rejestru są przedsiębiorstwa i inne instytucje wyróżniające się w zakresie zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń u źródeł ich powstawania oraz ograniczania zużycia zasobów w swojej działalności, a także mogące pochwalić się prowadzeniem działań prospołecznych. Patronami Rejestru są Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii oraz Główny Inspektor Ochrony Środowiska.

W obradach wzięło udział 16 Osób, m.in. z Ministerstwa Środowiska, Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii, GIOŚ, GDOŚ, PARP, instytucji nagrodzonych tytułem Lidera Czystszej Produkcji (reprezentowanych na posiedzeniu przez Starostwo Powiatowe w Żyrardowie oraz Instytut Tele- i Radiotechniczny w Warszawie) oraz - prowadzącego program Czystszej Produkcji w naszym kraju, w tym system DZE CP - Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji.

Posiedzenie otworzył Przewodniczący Kapituły – Sławomir Mazurek, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska. W swoim wystąpieniu podkreślił znaczenie powstałego pod auspicjami UNEP/ONZ i działającego w od 30 lat Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji – który został powołany jako pilotażowy program na poziomie krajowym, od którego uczyły następnie się inne kraje. Podkreślił, że Ruch CP przyczynia się do realizacji działań z zakresu Gospodarki o Obiegu Zamkniętym, m.in. poprzez swój praktyczny program edukacyjny adresowany do firm. Zaznaczył duże znaczenie dążenia do GOZ w Polsce, którego kierunki nakreśla powstały projekt polskiej „Mapy drogowej transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym”. Zapewnił też o poparciu Ministerstwa dla działań Ruchu CP w Polsce.
Krótki adres do Uczestników przedstawiła także reprezentantka GIOŚ – instytucji od początku patronującej Rejestrowi, a przedstawicielka kolejnego patrona – Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii – podkreśliła, że Polski Rejestr CP i OP został wpisany do finalnego projektu polskiej „Mapy GOZ” – który to zapis, jeśli zostanie zatwierdzony w obecnej formie, może przyczynić się do powstania kolejnych zachęt dla firm, motywujących do starań o wpis do Rejestru.
Dalszą część posiedzenia poprowadził Prezes Stowarzyszenia Polski Ruch Czystszej Produkcji – Michał Jan Cichy. W krótkim wystąpieniu podsumował najważniejsze wydarzenia ostatniego roku – wśród których m.in. wymienił wpisanie Polskiego Rejestru CP do kryteriów jakościowych przy ocenie wniosków o dofinansowanie niektórych nowych inwestycji, jak również ujęcie go w projekcie polskiej „Mapy GOZ” oraz podjęcie przez Stowarzyszenie współpracy z Europejskim Centrum Efektywności Zasobowej dla MMŚP powołanym przez Komisję Europejską (EREK). Podkreślił także, że w obecnym roku przypada jubileusz 30-lecia ustanowienia światowego i polskiego programu Czystszej Produkcji, a głową częścią obchodów będzie w Polsce konferencja planowana jesienią bieżącego roku. Następnie omówione i przegłosowane zostały poprawki do Regulaminu Rejestru – w tym m.in. najważniejsza: skracająca do jednego roku okres od uzyskania Świadectwa Czystszej Produkcji, po którym można kandydować do Polskiego Rejestru CP i OP. Następnie, po krótkim sprawozdaniu w prowadzonych od poprzedniego posiedzenia działań, Prezes omówił poszczególne kandydatury oraz otworzył dyskusję na temat Kandydatów. Spośród 19 kandydujących w obecnej edycji instytucji, Kapituła zatwierdziła 18 Laureatów, natomiast 1 wpis wstrzymała do czasu wyjaśnienia zgłoszonych na posiedzeniu wątpliwości. Posiedzenie zakończyło nakreślenie planów działań, w tym w zakresie realizowanych oraz planowanych projektów (m.in. planowanej kampanii promującej GOZ z wykorzystaniem doświadczeń CP i EMAS, a także konferencji poświęconej unijnym zmianom prawnym zmierzającym do eliminowania jednorazowych wyrobów z tworzyw sztucznych) oraz dyskusja.
Kolejna edycja Rejestru już trwa. Chcesz, aby Twoja Firma też kandydowała do Rejestru? Potrzebne informacje uzyskasz na tej stronie, lub kontaktując się ze Stowarzyszeniem Polski Ruch Czystszej Produkcji: biuro@cp.org.pl, tel. 601 33 71 70.

 

 

Fot. SPRCP / KL

 

 

 

Zdjęcia z posiedzenia Kapituły, udostępnione przez Ministestwo Środowiska:
Otwarcie posiedzenia przez Min. Mazurka
Wystąpienie Prezesa M. J. Cichego
Dyskusja dotycząca zmian w regulaminie