POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
Ministerstwo Rozwoju obejmuje patronat nad Rejestrem!
8 października 2015 r. w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki wręczono wyróżnienia Laureatom Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji
25 czerwca 2015 r. odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 25 czerwca 2015 r.

AKTUALNOŚCI

2016-11-30

Ministerstwo Rozwoju obejmuje patronat nad Rejestrem

Dziś otrzymaliśmy wiadomość, że Ministerstwo Rozwoju obejmie honorowym patronatem najbliższą edycję Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Zmierzamy więc w kierunku kolejnego spotkania Kapituły Rejestru.
więcej
2015-10-12

Spotkanie z Laureatami Polskiego Rejestru CP i OP w Ministerstwie Gospodarki

8 października 2015 r. w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki odbyło cię coroczne spotkanie Laureatów Ruchu Czystszej Produkcji, połączone z uroczystym wręczeniem wyróżnień. W tym roku spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem "Wdrażanie zasad Czystszej Produkcji i Inicjatywy UN Global Compact". Okazją do podjęcia takiego tematu było formalne przystąpienie Stowarzyszenia Polski Ruch CP do inicjatywy UN GC, które miało miejsce w dniu 4 września br.
więcej
2015-06-29

Relacja z posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

25 czerwca 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2015-06-26

Zmiany w Regulaminie Rejestru

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2015 r. Kapituła wprowadziła zmiany do Regulaminu Systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych, w ramach którego funkcjonuje Polski Rejestr CP i OP.
więcej
2015-06-25

Ministerstwo Gospodarki o posiedzeniu Kapituły

Notatka z posiedzenia Kapituły już na stronie Ministerstwa Gospodarki...
więcej

Aktualności

2016-11-30

Ministerstwo Rozwoju obejmuje patronat nad Rejestrem

Dziś otrzymaliśmy wiadomość, że Ministerstwo Rozwoju obejmie honorowym patronatem najbliższą edycję Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości. Zmierzamy więc w kierunku kolejnego spotkania Kapituły Rejestru.
więcej
2015-10-12

Spotkanie z Laureatami Polskiego Rejestru CP i OP w Ministerstwie Gospodarki

8 października 2015 r. w Sali Pod Kopułą w Ministerstwie Gospodarki odbyło cię coroczne spotkanie Laureatów Ruchu Czystszej Produkcji, połączone z uroczystym wręczeniem wyróżnień. W tym roku spotkanie zostało zorganizowane pod hasłem "Wdrażanie zasad Czystszej Produkcji i Inicjatywy UN Global Compact". Okazją do podjęcia takiego tematu było formalne przystąpienie Stowarzyszenia Polski Ruch CP do inicjatywy UN GC, które miało miejsce w dniu 4 września br.
więcej
2015-06-29

Relacja z posiedzenia Kapituły Polskiego Rejestru CP i OP

25 czerwca 2015 r., w siedzibie Ministerstwa Gospodarki, odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2015-06-26

Zmiany w Regulaminie Rejestru

Podczas posiedzenia w dniu 25 czerwca 2015 r. Kapituła wprowadziła zmiany do Regulaminu Systemu Dobrowolnych Zobowiązań Ekologicznych, w ramach którego funkcjonuje Polski Rejestr CP i OP.
więcej
2015-06-25

Ministerstwo Gospodarki o posiedzeniu Kapituły

Notatka z posiedzenia Kapituły już na stronie Ministerstwa Gospodarki...
więcej

Od Przewodniczącego Kapituły Rejestru - Wiceprzewodniczącego Rady Ministrów, Ministra Gospodarki, Pana Janusza Piechocińskiego:

Szanowni Państwo,
Członkowie Stowarzyszenia "Polski Ruch Czystszej Produkcji",
Eksperci, Uczestnicy Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości,

W tym roku Polska obchodzi wielkie Święto Wolności, rozpoczęte przed 25 laty obradami Okrągłego Stołu i wyborami do Sejmu. 4 czerwca 1989 r. świat bardzo uważnie śledził nasze poczynania, oferując zewsząd wsparcie i pomoc. Z propozycją współpracy wystąpił również, działający pod egidą ONZ, Program Narodów Zjednoczonych ds. Ochrony Środowiska. Przedstawiciele tej organizacji wspólnie ze stroną polską zorganizowali w 1989 roku w Warszawie międzynarodowe seminarium poświęcone środowisku naturalnemu. Jego konkluzją była inicjatywa powołania Światowego Programu Czystszej Produkcji.

Państwa Stowarzyszenie jest jednym z pierwszych beneficjentów tej idei. Z radością podkreślam, że podjęli Państwo wielkie wyzwanie wprowadzania Polski na ścieżkę zrównoważonego rozwoju, który później stał się prawnym zapisem w Konstytucji RP z 1997 roku. Dzisiaj, po 25 latach, pragnę przekazać pełne uznanie tym wszystkim, którzy swoją pracą w kolejnych edycjach Programu Czystszej Produkcji przyczynili się do rozwoju proekologicznego myślenia oraz poprawy stanu środowiska przyrodniczego w Polsce.

Ministerstwo Gospodarki popiera od wielu lat działalność Stowarzyszenia. Cieszę się, że jako Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości mogę wspierać przedsiębiorstwa i jednostki samorządu terytorialnego, które działają na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego. Promowanie zasad zrównoważonego rozwoju, w tym poprawy produktywności oraz jakości produkcji, jest jednym z priorytetów Ministerstwa Gospodarki. Popieramy bowiem wszelkie działania przyczyniające się do kształtowania wzorców zrównoważonej produkcji i konsumpcji.

Doceniając Państwa zasługi oraz zaangażowanie w realizację Programu Czystszej Produkcji, pragnę złożyć wyrazy uznania za dotychczasową pracę. Życzę dalszych sukcesów i rozwoju w służbie polskiej gospodarki i środowiska przyrodniczego.

Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Gospodarki
Janusz Piechociński

 

Warszawa, czerwiec 2014 r.