POLSKI REJESTR CZYSTSZEJ PRODUKCJI
I ODPOWIEDZIALNEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości
Laureaci Rejestru - po posiedzeniu Kapituły w dniu 12 kwietnia 2019 r.
Wzrasta znaczenie Rejestru: punkty przy dofinansowaniu inwestycji oraz zapis w polskiej "Mapie GOZ"
Dyplomy CP - wręczone. Pierwsza Uroczysta konferencja Ruchu CP z nowym Przewodniczącym Kapituły (Ministerstwo Środowiska, 26.04.2018 r.)
Nowy Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

AKTUALNOŚCI

2019-04-15

Kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejerstru CP i OP

12 kwietnia 2019 r. w Ministerstwie Środowiska odbyło się kolejne posiedzenie Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2019-01-08

Wzrasta znaczenie Polskiego Rejestru CP i OP oraz Świadectwa CP

Polski Rejestr CP i OP w finalnym projekcie polskiej "Mapy transformacji w kierunku gospodarki o obiegu zamkniętym" oraz wśród kryteriów jakościowych oceny projektów inwestycyjnych, zarówno w sektorze przemysłowym, jak i w usługach - w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji (akt wykonawczy do ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji).
więcej
2018-07-16

Patronat MPiT nad kolejną edycją Rejestru!

Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii objęło honorowy patronat nad kolejną, trwającą już edycją Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości.
więcej
2018-05-02

Uroczysta Konferencja Ruchu CP w Minsiterstwie Środowiska, z udziałem nowego Przewodniczącego Kapituły

26 kwietnia 2018 r. w Ministerstwie Środowiska odbyła się uroczysta konferencja Polskiego Ruchu Czystszej Produkcji, zorganizowana pod hasłem "Czystsza Produkcja i Gospodarka o Obiegu Zamkniętym. W spotkaniu wzięli udział m.in. Minister Sławomir Mazurek - Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Środowiska, Przewodniczący Kapituły Polskiego Rejestru Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, a także Minister Marek Haliniak - Główny Inspektor Ochrony Środowiska, patron Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej
2018-04-27

Zakończyła się warszawska edycja Akademii Czystszej Produkcji

W środę 25 kwietnia 2018 r. zakończyła się trwająca ponad 10 miesięcy 46. edycja szkoły Czystszej Produkcji - a równocześnie pierwsza zrealizowana pod nową, odświeżoną nazwą Akademia Czystszej Produkcji. Jest to kurs kształcący Ekspertów Czystszej Produkcji oraz przygotowujący firmy inne instytucje do realizacji strategii Czystszej Produkcji ONZ. Wiele z tych firm otrzymuje potem Świadectwa CP lub uzyskuje wpis do Polskiego Rejestru CP i OP.
więcej

Idea Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości

 

Czystsza Produkcja

Zagadnienia dotyczące ochrony środowiska w przemyśle są często kojarzone z budową instalacji do oczyszczania gazów, ścieków, ogólnie mówiąc - oczyszczaniu powstających zanieczyszczeń, które postrzega się głównie jako źródło kosztów związanych z inwestycjami proekologicznym.

Przeciwstawieniem takiego podejścia jest Czystsza Produkcja (CP), opisana w art. 30 Agendy XXI jako jedna z kluczowych strategii w dążeniu do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju. Idea CP kładzie nacisk na ograniczenie zanieczyszczeń "u źródła", czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym, zamiast budowy kolejnych, coraz to nowocześniejszych instalacji oczyszczających "na końcu rury". Nie oznacza to wykluczenia oczyszczania - lecz jest ono traktowane jako rozwiązanie ostateczne, w stosunku do tych zanieczyszczeń, których powstaniu nie da się jeszcze zapobiec.
Czystsza Produkcja oznacza też zapobieganie marnotrawstwu zasobów - preferując rozwiązania ograniczające zużycie wody, materiałów i surowców, energii.

Odpowiedzialna Przedsiębiorczość

Każda organizacja wywiera różnego rodzaju wpływ na swoje otoczenie. Wpływ gospodarczy, wpływ środowiskowy, ale też - patrząc na to ogólniej - wpływ społeczny. Dla przykładu, organizacje ponoszą odpowiedzialność związaną z zapewnieniem swojego bytu ekonomicznego, związaną z przestrzeganiem prawa, ale też są odpowiedzialne za swoich pracowników - ich bezpieczeństwo, należyte warunki i atmosferę w miejscu pracy, a także za innych interesariuszy: klientów, dostawców, czy społeczność lokalną. Organizacje mają możliwość wywierania pozytywnego wpływu - nie tylko przez działania filantropijne, ale też poprzez rozwiązywanie problemów istotnych dla danych społeczności, zapewnienie zadowolenia i możliwości rozwoju swoim kadrom, wspieranie lub organizowanie akcji społecznych, pomoc w propagowaniu kultury, sportu czy wspieraniu edukacji ekologicznej.

Przemyślany i zaplanowany sposób zarządzania swoim wpływem nie tylko nie musi być dla firmy zbytecznym obciążeniem, ale też może dziś przesądzać o sukcesie firmy; budować zaufanie do marki, zgrane i lojalne zespoły pracowników, życzliwe społeczności - a przecież ostatecznie to właśnie one dają organizacjom przyzwolenie na funkcjonowanie, poprzez np. kupowanie określonych wyrobów. Pojawiają się też nowe wyzwania, związane np. z odpowiedzialnością w łańcuchu dostaw - czy kupujemy od dostawców wyłącznie tanich, czy takich, którzy również zachowują się w sposób odpowiedzialny. Zarządzanie tymi wyzwaniami i związanym z tym ryzykiem, ogólnie wpływem naszej organizacji, nazywamy dziś społeczną odpowiedzialnością, lub Społeczną Odpowiedzialnością Przedsiębiorstw (ang. CSR - Corporate Social Responsibility). Rośnie też zainteresowanie transparentnością działań organizacji, co znajduje swoje odzwierciedlenie w rozwijającym się raportowaniu zintegrowanym.

Polski Program Czystszej Produkcji wyrósł na podstawach środowiskowych, jednak problemy społeczne również od dawna były w nim dostrzegane. Zwracamy uwagę na kwestie społeczne podczas prowadzonej przez nas działalności szkoleniowo-projektowo-wdrożeniowej, uświadamiamy przedsiębiorcom, że działalność proekologiczna przynosi pozytywne efekty społeczne, ale też - zwłaszcza w ostatnich latach - coraz bardziej namawiamy do rozszerzania tej działalności na rozleglejszy obszar działalności prospołecznej, zgodnie z założeniami odpowiedzialnej przedsiębiorczości w dzisiejszym, coraz szerszym rozumieniu tego pojęcia. Znajduje to odzwierciedlenie w Polskim Rejestrze Czystszej Produkcji i Odpowiedzialnej Przedsiębiorczości, adresowanym do organizacji, które nie tylko tworzą elitę polskiej ekologii, ale także starają się wdrażać w szerszym zakresie CSR.